Proricanje

Gledanje u karte ( kartomantija )

Kako proricanje, odnosno predskazivanje uopšte treba shvatiti samo kao moguće viđenje budućnosti a nikako kao neizbježnost, jasno je da i prema kartomantiji, kao intuitivnoj vještini, treba biti suzdržan, mada svakako postoje činjenice koje idu u prilog tvrdnji da se u kartama mogu spoznati neki budući događaji. Ako su tvrdnje koje možemo postaviti na osnovu otvaranja karata manje sigurne, ipak je mnogo onih koji su u nekim situacijama u životu konsultovali.

Objašnjenje leži u tome da osoba koja gleda u karte vrlo često poznaje osnove fiziognomije, pa tako na osnovi izgleda ili ponašanja onoga kome se karte otvaraju uspjeva proniknuti u njegovu psihu i stvoriti neke zaključke. Tokom otvaranja karata gatara postavlja i neka pitanja, pa tako uspijeva otkriti i želje onoga kome se gleda u karte. Svakako da se pri gledanju u karte gatara služi i intuicijom, ali je i vidovitost potrebna da bi se u gatanje pomoću karata moglo vjerovati.

Nije moguće tek tako odbaciti kartomantiju, to jest, gledanje u karte,  kao jedan od oblika proricanja, jer ona ima svoju potvrdu u istoriji dugoj šest hiljada godina. U međuvremenu su mnoge proročke vještine izumrle, ali je gledanje u karte i dalje vrlo popularno.

Advertisements

Treba naglasiti da su karte prvobitno imale svoj gornji i donji dio, odnosno te dvije polovice nisu bile simetrične, pa je svaka polovica imala određeno značenje. Tako, ukoliko želite preciznije proricanje, obilježite gornju i donju stranu karte, jer će ovdje biti navedena značenja i za ovaj oblik gatanja. Ukoliko se ne želite tako detaljno upuštati u proricanje, koristite samo prvo navedeno tumačenje.

Značenje karata

Herc –  srce, odnosi se na obitelj, prijatelje i ljubav.

Karo –  tumači poslovne odnose, rad, putovanja.

Pik –  nagovještava patnje, žalost, neugodnosti, izdaju.

Tref –  daje pretkazanja u vezi s novcem ili drugim dobicima.

Herc

As –  Radost u kući. Ako je obrnut, može značiti probleme i svađe.

Gledanje u karte - kartomantija

Gledanje u karte

Kralj-  Simpatičan  čovjek, uglavnom plavokos. Ili: ne jako dobrodušan čovjek.

Dama-  Ljupka i čestita žena, uglavnom plavokosa. Ili: zapreke u lj ubavi.

Dečko-  Mladić čestit i dobar. Ili: njegove misli.

Deset-  Ljubav, posao. Ili: ugodno iznenađenje.

Devet –  Veselje, uspjeh, sloga. Ili: zapreke, brige.

Osam –  Posjet ili poklon. Ili: smeđokosa mlada žena. Veliko zadovoljstvo.

Sedam –  Misli onoga kome se gata ili neke njemu drage osobe. – Ili: njihove želje i ciljevi.

Karo

As –  Pismo, poslovni spisi. Ili: neugodno pismo.

Kralj –  Zaštitnik, vojnik, čovjek koji će učiniti neku korist. Brak, ukoliko

je dama karo pokraj ove karte. Ili: Stranac ili provincijalac.

Dama-  Lakoumna žena, najčešće plavokosa. Ili: Seljanka ili brb- ljavica.

Dečko –  Vojnik, listonoša (sigurno pismo). Ili: neugodno pismo ili nepovoljna vijest.

Deset-  Premještaj. Ili: zakašnjenje ili promjena.

Devet-  Novi pothvat. Ili: zakašnjenje.

Osam – Putovanje na selo ili u lov. Ili: zakašnjenje, brige, rad.

Sedam – Misli o zabavi ili poklonu. Ili: neugodnosti, svađe. Za onoga kome se gata: potvrda pretkazanja:

 

Pik

As – Poslovni i ljubavni prijedlozi. Ili: raskid ljubavne veze i samoća.

Kralj – Odvjetnik ili sudac. Ili: udovac, zao čovjek. Neprilike.

Dama – Udovica ili rastavljena žena (smeđokosa). Ili: Udovica koja bi se preudala. Poteškoće i obeshrabrenja.

Dečko – Smeđokos mladić. Ili: nevjeran ili zavidan mladić. Ljubavna nevjera.

Deset – Plač, ljubomora, brige, pisma. Ili: loša vijest u pismu ili gubitak novca.

Devet – Zalost, zapreke, svećenik, bolest, nevolja. Ili: potvrda pretkazanja.

Osam – Loše vijesti. Žalost i neraspoloženje. Ili: mistične zamisli.

Sedam – Nemiri. Misli o nekoj važnoj osobi. Ili: Neodlučnost, neuspjeh.

Tref

As – Povoljna poslovna kombinacija. Ili: poklon.

Kralj  – Smeđokos muškarac koji donosi korist. Ili smeđkos čovjek, bolestan.

Dama – Smeđokosa, ugodna, bogata. Ili: žena ljupka, ali prevrtljiva.

Dečko – Smeđokos mladić, jako zaljubljen. Ili: mladić ljut ili bolestan.

Deset – Velika zarada ili veliki posao. Ili: ljubav i novac.

Devet – Bogat brak ili osrednja svota novca. Ili: poklon.

Osam – Smeđokosa djevojka ili mala zarada. Ili: smeđokosa žena bez novca.

Sedam – Smeđokoso dijete ili minimalna zarada. Ili: gubitak novca.

I na kraju, napomenimo i to da se sve crvene karte odnose na emocije, herčevi su povoljne karte, dok karo karte imaju nepovoljno značenje. Trefovi se odnse na materijalne prilike, a pikovi su uopšte znak loše sreće.

Ako se upustite u tumačenje karata, imajte na umu da bi bilo pogrešno svaku kartu tumačiti na bezbroj načina, jer bi nas to odvelo u najobičnije izmišljanje. Zbog toga preporučujemo da se, što je moguće više, držite tradicije koja je zasnovana na velikom iskustvu.

Značenja grupa karata

4  kralja – podrška, slava, uspjeh. Zapreke ukoliko je jedna ili više karata obrnuta.

3 kralja – podrška, ali bez velikog utjecaja.

2 kralja – dobri savjeti. Jedan obrnut, nesloga; oba obrnuta – svađa.

4 dame – brbljanja i ogovaranja.

2 dame – kritike i klevete.

2 dame – radoznalost, zanimljivi događaji.

4 dečka – bitke.

3 dečka – svađe.

2 dečka – rasprave.

4 desetke – primjena situacije nabolje.

3 desetke – gubitak novca ili gubitak sudskog procesa.

2 desetke – neočekivan povrat novca.

4 devetke – iznenadna sreća.

3 devetke – uspjeh u svemu što poduzmete.

4 osmice – brige,

3 osmice – podrška porodici.

2 osmice – izjava ljubavi ( ako su karte obrnute – odbijte je ).

4 sedmice- neprijatelji ( obrnute – njihovi planovi će propasti. ).

3 sedmice- rođenje djeteta u obitelji ( obrnute – napuštenost, patnja, brakolomstvo. ).

2 sedmice- neodoljiva ljubavna strast ( obrnute – izabranik je varalica. ).

4 asa – uspjeh ( obrnuti: prepreke na putu do uspjeha. ).

3 asa – prevelika dobrota ( obrnuti – čuvajte se zloupotrebljenog povjerenja. ).

2 asa – planovi za brak ( obrnuti – propast tih planova. ).

Značenje karata po susjedstvu

Karte, povoljne ili nepovoljne, utiču svojim značenjem na karte koje se nalaze u njihovom susjedstvu.

Ako je žena kojoj se gleda u karte smeđokosa, nju predočava dama tref:

Pokraj kralja iste boje, ako je neka karta herc u blizini – na¬govještava brak iz naklonosti, ljubavi.

Pokraj kralja iste boje, praćena tref kartom označava brak iz računa.

Ako je žena plavokosa, predočena je damom herc.

Okružena dečkima, nagovještavaju se kratkotrajne ljubavne avanture.

Ako gledamo u karte muškarcu:

Ako je muškarac kojemu gledamo u karte stariji, predočava ga kralj tref ili herc, a ako je udovac – kralj pik.

Dama pik uz kralja označava novi brak ( ako je već bio oženjen ).

Kralj, karta onoga kome gledamo u karte, okružena trefovima označava novac, herčevima – ljubav, pikovima – bolesti.

Kralj pokraj dame karo – spletke.

Kralj pokraj devetke pik – bolest ( tešku, ukoliko je i desetka pik s druge strane ).

Kralj pokraj desetke karo – skoro putovanje.

Dama i kralj pokraj nje, siguran brak.

Kralj pokraj dame karo – brak u izgledu.

Kralj pokraj dame, ako je u blizini neka karta skupine herc – prijateljstvo.

Kralj pokraj dame, ako su u blizini još dvije sedmice – neodoljiva strast.

Dame karo ili pik okružene herčevima – njihove zle namjere će biti osujećene.

Dame karo ili pik okružene trefovima – netko vam želi nauditi.

Dama karo uz dečka pik – nevjera.

Dečko pokraj dame herc – flert, mala ljubavna avantura ( ako je u blizini kralj – brak ).

Dečko uz kralja – zaštita, sigurnost.

Dečko pik uz dečka karo – pripazite na porodicu jer su mogući problemi u kući ili na poslu.

Desetka karo uz crvenu osmicu – put na more.

Neka od desetki pokraj desetke karo – nasljedstvo od dalekog rođaka.

Devetka i osmica pik u susjedstva – teška bolest.

Devetka pik pokraj bilo koje karte – velika briga.

Devetka karo pokraj bilo koje karte – zakašnjenje.

Osmica karo pokraj neke od karata skupine herc – kraći put.

Osmica karo uz neku od karata skupine tref – poslovni put.

Sedmica karo uz neku kartu skupine pik – veliki bijes.

Sedmica karo uz kartu skupine tref – ljutnja zbog novca.

Sedmica karo uz dečka pik ili damu karo – ljubavna nevjera.

As pik uz sedmicu karo – prijedlog koji će vas naljutiti.

As pik uz osmicu pik – razočaranje.

As pik pokraj devetke pik – usamljenost.

As karo pokraj desetke karo – pismo iz inozmestva.

As karo uz sedmicu karo – ljutnja.

As karo uz devetku pik – bolest.

Mnogo slika – brojni skupovi kojima ćete biti prisutni.

Postoji više načina bacanja karata. Mi ćemo se zadovoljiti da vam pokažemo jedan od najčešćih.

Onaj kome se gata treba promiješati i presjeći lijevom rukom karte. Poredati lepezasto, licem prema stolu, sve karte od kojih onaj kome se gata lijevom rukom izvlači trinaest karata i daje ih gatari. Ona ih uzima redom i skuplja preostalih devetnaest te ih ostavlja na stranu. Zatim izvučenih trinaest karata reda lepezasto, licem prema gore.

Kad je to učinjeno, traži se karta koja predočava osobu kojoj se gata, a to je kralj herc za plavokosog čovjeka, kralj tref za semđokosog, dama tref za smeđokosu, udanu ženu, dama pik za udovicu ili rastavljenu ženu, ( ova karta može predočavati i stariju ženu ), dama herc za djevojku ili plavušu, udanu. U slučaju da nijedna od ovih karata nije među onima koje su izvučene, osobu kojoj se gata predočavaće sedmica u boji koja odgovara jednoj od prethodno navedenih karata.

Nakon toga odbrojavamo svaku petu kartu, počevši od karte koja predočava osobu, vodeći računa da uvijek između početne i krajnje karte budu tri karte. Pročitamo svaku kartu, to jest protumačimo prethodno navedeno značenje. Tako protumačimo sve karte.

Zatim osoba kojoj se gata izvlači pet novih karata iz gomile od devetnaest preostalih te njima prekriva pet karata iz lepeze o kojima  želi detaljnije tumačenje. Kad ove karte protumači, gatara uzima dvije po dvije karte iz lepeze, jednu s desne strane, jednu s lijeve i tumači odnos tih dviju karata. Naravno, ostaje jedna karta, ona u sredini, koja se ne tumači.

Ponovno izmiješamo svih osamnaest karata i podijelimo ih u tri skupine, stavljajući prvu kartu kao osnovu pive gomile, drugu za osnovu druge gomile, treću kao osnovu treće gomile, četvrtu kartu stav-ljamo na prvu, petu na drugu, itd…

Onaj kome se gata pokazuje koja će od gomila predočavati njega, koja njegovu kuću, a koja njegovu sudbinu. Uzimamo svaku od gomila, redamo ih lepezasto, i tumačimo ovaj novi raspored karata. Tako onaj kome se gata dobiva obavještenja o sebi, svojoj kući i svojoj budućnosti.

Nekoliko vrsta otvaranja karata

Promiješajte karte, poželite želju i presijecite karte lijevom rukom. Izvlačite karte jednu po jednu i načinite osam gomila po četiri karte, tako da prve tri budu okrenute licem prema stolu, a posljednja karta neka je okrenuta licem prema gore.

Među kartama koje se nalaze na vr hovima gomila pokušajte pronaći parove: 2 asa, 2 desetke, itd…

Spojene parove odvojite u stranu i nastavite sparivati karte, okrećući karte koje se nalaze ispod već sparenih.

Karte će vam se otvoriti ako sve karte uspijete spariti. Ako vam neke ostanu nesparene, želja vam se neće ispuniti.

Otvaranje asova

Izvucite bilo kojih 13 karata iz špila od 32, promiješajte, presijecite lijevom rukom i poželite želju.

Izvucite asove koje ste našli među ovih 13 karata i odložite ih na stranu. Izniman je uspjeh ako među ovih trinaest karata nađemo sva četiri asa.

Ako ne nađemo sva četiri, ponovno promiješajmo preostale karte, presijecimo i izvucimo novih trinaest karata.

Osrednji uspjeh je ako izvučemo sva četiri asa iz drugog puta, a mali ako ih izvučemo iz trećeg. Ako iz tri puta nismo uspjeli izvući sva četiri asa, karte nam se nisu otvorile, tj. želja se neće ispuniti.

Gatara

Kad ste dobro izmiješali, presijecite lijevom rukom 32 karte i poželite želju. Zamislite četiri reda karata, jedan iznad drugog, od kojih svaki odgovara jednoj od boja. Tako ćemo imati, primjerice: red herc, red karo, pik i tref. Važno je da zapamtite zamišljeni redoslijed boja.

Uzimamo karte okrenute licem prema stolu i postavljamo ih jednu po jednu, po osam u četiri reda.

Osoba kojoj se karte otvaraju pokazuje jednu od karata, po vlastitom izboru. Okrećemo tu kartu i stavljamo je na mjesto koje treba zauzimati po zamišljenom redoslijedu, računajući da krate idu slijeva na desno, počevši od sedmice pa do asa.

Kad smo postavili ovu kartu, podižemo onu koja se nalazila ispod nje, pa i njoj tražimo pravo mjesto, zatim tražimo odgovarajuće mjesto i trećoj karti, onoj koja se nalazila na mjetu druge, onda četvrtoj, itd… Ovako nastavljamo dok i posljednja karta ne nađe svoje mjesto, ili dok nam se krug ne zatvori postavljanjem karte na mjesto s kojeg smo počeli. O broju karata koje su ostale okrenute licem prema stolu zavisi i u kojoj mjeri će nam se želja ispuniti. Najbolje je ako uspijemo uspješno premjestiti sve karte.

Čarobnica

Postoji igra s otvorenim i igra sa skrivenim kartama. Igra otvorenim kartama.  Kad smo promiješali, presjekli i poželjeli želju, uzimamo jednu po jednu kartu i redamo ih licem na gore u sedam redova, od kojih u prvom redu ima sedam karata, u drugom šest, u trećem pet itd… Važno je da karte iz drugog reda jednim svojim dijelom pokrivaju one iz prvog reda, karte iz drugog one iz trećeg, itd… Tako dobivamo sedam redova, od kojih u prvom redu imamo sedam karata, a u sedmom jednu. To čini 28 karata. Preostaju nam dakle četiri karte u talonu.

Kada smo karte ovako rasporedili, da bi se otvorile, potrebno je napraviti četiri gomile, od kojih će u jednoj biti herc karte, u drugoj tref, pik i karo. Na dnu treba stajati as, a zatim 7, 8, 9, 10, itd… karte pokrivaju jedna drugu, do kralja.

Otvaramo tako što imamo jedino pravo premještati bilo koju od karata koje nisu pokrivene ( na početku igre ima ih sedam, na krajevima redova ) i njome pokrijemo veću kartu odmah iznad nje, i to kartu druge boje ( crvena desetka na crnog dečka, crna dama na crvenog kralja, crna osmica na crvenu devetku, itd… ), ako takva karta postoji, ako je slobodna.

Ako se u jednom trenutku zaustavimo, imamo pravo uzeti kartu iz talona da bismo se izvukli iz škripca, tj. da bismo nastavili otvaranje. Ako smo iscrpli talon, a nismo uspjeli naslagati četiri gomile, znači da otvaranje nije uspjelo i da nam se želja neće ispuniti.

Otvaranje skrivenim kartama. – Razlikuje se od prvog načina utoliko što karte redamo licem prema stolu. Jedino je posljednja karta u svakom redu okrenuta licem na gore. I u ovoj igri redamo karte na isti način kao u prethodnoj, pa je važno što prije osloboditi asove. Među-tim, ovdje postoji mogućnost da premještamo čitavu kolonu karata čiji se početak može prilagoditi nekoj drugoj karti ( primjer: ako u ot-vorenoj koloni imamo seriju: dečko ( crveni ), desetka ( crna ), devetka ( crvena ), osmica ( crna ), a na kraju neke druge kolone damu, možemo cijelu seriju premjestiti ispod dame. Ovo omogućava lakše oslo-bađanje karata. Kada se neka kolona isprazni, možemo je obnoviti postavljajući na početak jednu kartu, ili cijelu kolonu, na već opisani način, što će nam opet osloboditi neku od karata.

Kao i kod ostalih načina otvaranja karata, ako uspijemo okrenuti sve karte, znači da će nam se želja ispuniti, odnosno obrnuto, ako ne otvorimo sve karte.

Advertisements

Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2019-2017 Moj horoskop

To Top